Abstract

Call for abstracts: Öppnar i maj

Välkomna att sända in abstract för SFSS 2024. Om ditt abstract accepteras får du möjlighet att presentera under konferensen och även visa en poster.

Sista dag för inlämning av abstract är 23 augusti 2024
Abstractet kan skrivas på svenska eller engelska och ska bestå av max 400 ord.

Skapa en profil och skicka in ditt abstract via länken nedan

Besked om ditt abstract accepterats skickas ut 13 september.

Instruktioner:

  • Abstracts utformas på svenska eller engelska och får max innehålla 400 ord och maximalt en figur eller tabell. Format Word, Times New Roman 12 pkt, enkelt radavstånd.
  • Dela upp abstractet enligt följande: bakgrund, syfte, metod, resultat och konklusion.
  • 5 nyckelord i bokstavsordning
© Copyright - SFSS